Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: abril, 2005

Intervenció sobre la Llei que modifica el PHN

Damos por defendidas nuestras enmiendas. Señorías, hoy es un gran día, hoy es un gran día para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que son conscientes de la fragilidad de nuestros ecosistemas, de nuestro medio ambiente. Es un gran día para aquellos ciudadanos y ciudadanas que, conscientes de la grave amenaza para el delta del Ebro que suponía el trasvase del Ebro, se movilizaron para conseguir su derogación. Y es un gran día para nuestro Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, que puede ser portavoz de la voluntad de aquellos ciudadanos y ciudadanas que depositaron en nosotros su confianza.


Ante todo quiero saludar a los representantes de la plataforma para la defensa del Ebro, porque con su dedicación, su tenacidad, buscando criterios científicos, huyendo de demagogias han sentado un precedente en la forma de trabajar de las plataformas cívicas; sin su esfuerzo no sé si hoy estaríamos debatiendo este proyecto de ley. Han sido incansables, han viajado a Madrid, han viajado a B…

La batalla pel Xúquer

Els reals decrets, tal com diu el nom, permeten que les decisions del govern s’apliquin sense votació. Cap la possibilitat de passar els reals decrets com a projecte de llei, això permet introduir esmenes, és a dir modificacions.

Un cop derogat el trasvassament de l’Ebre per real decret, es va demanar des del Congrés que es tramités com a projecte de llei, nosaltres, perquè de seguit vam veure que el PHN contenia moltes obres, el dit Annex II que continuaven la política de grans obres del PP, altres grups per altres motius, però tots hi vam coincidir, tal com sol passar a vegades.

La ministra hi va accedir. I així va començar un tràmit que ha sigut llarg i dur, perquè el PP no vol cedir en el seu propòsit de trasvassar el Ebre, i continua fent demagògia sobre la política mediambiental de la Cristina Narbona, i el PSOE ja te prou feina amb el front obert al País Valencià i no vol sentir a parlar de nous canvis, de moment. Entre les obres que creiem que són insostenibles hi ha el trasv…

La Garoña

Imatge
Arran de la posta en marxa del protocol de Kioto, cada vegada es van sentint més veus en el sentit que cal apostar més per la energia nuclear, ja que és una energia “neta”. A part de que no es exacte perquè la extracció d’urani també comporta un ús d’energia fòssil, la energia nuclear te implicat un greu problema, la gestió dels residus que no està resolta ni de lluny.

A més, a mida que augmenta l'edat de les centrals preocupa més la seguretat ,ja que han d’augmentar molt les inversions i no és segur que les empreses facin tot el que cal, per tant he cregut convenient de treure el tema i obrir debat.

He fet una Proposició no de llei demanant un programa de tancament de les nuclears i tancar ja la nuclear de La Garoña.

És una de les nuclears més antigues de l’Estat, des de Greenpeace es denuncien greus defectes en el reactor.

Hi ha moviments ciutadans que no estan gens tranquils fins i tot creuen que un augment de càncers son deguts a la central.

Per altra banda els habitants de La Garo…